Dom pre seniorov Bratislava Heydukova 14

Dom pre seniorov v Bratislave

Nezisková organizácia IRIS

Sme nezisková organizácia, ktorá vykonáva svoju prácu na najvyššej profesionálnej úrovni. Veríme, že u nás nájdete pre Vás atraktívne a príjemné prostredie, a naše Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby na špičkovej úrovni bude miestom, kde sa budete cítiť uvoľnene a pohodlne a s komfortom ako doma. Služby pre našich klientov zabezpečuje kvalifikovaný personál s dlhoročnými skúsenosťami a najväčším vyznamenaním pre nás je ich spokojnosť.
Navštívte nás a sami budete môcť našu činnosť posúdiť, prípadne sa stať jedným z nás.

Vašu podporu určite uvítame.

Navštívte náš dom pre seniorov na Heydukovej 14 v Bratislave osobne, alebo nás neváhajte kontaktovať.

Strava & Ubytovanie

Týždenná príprava jedálneho lístka, príprava stravy pri dodržaní noriem HACCP a podľa individuálnych potrieb klienta a predpisu lekára.

Všetky izby sú vybavené špeciálnym nábytkom: elektricky polohovateľná posteľ,
špeciálny nočný stolík, skriňa, komoda, stôl a stolička.

V prípade záujmu klienta je možné sa individuálne dohodnúť na jeho špeciálnych požiadavkách.

VIAC INFO TU

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo vykonáva kvalifikovaný odborný personál. Základné poradenstvo v sociálnej a právnej oblasti, ako i pri bežných problémoch každodenného života je poskytované sociálnou pracovníčkou. V prípade potreby špecializovaného sociálneho poradenstva a pri riešení problémov presahujúcich kompetencie bazálneho sociálneho poradenstva, je daný problém konzultovaný, resp. priamo riešený s odborníkmi z danej oblasti.

VIAC INFO TU

Hospicová ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť

Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti je vykonávané prostredníctvom všeobecných a odborných lekárov. Prijímateľom zostáva zachovaná slobodná voľba lekára.

Komplexnú 24-hodinovú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť vykonáva odborne vzdelaný zdravotný, pomocný i ďalší personál zariadenia.

VIAC INFO TU

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestatočnosti, na aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe.
V rámci sociálnej rehabilitácie obyvateľ absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu
čo najväčšej sebestatočnosti, s ohľadom na jeho zdravotné postihnutie.
Sociálnu rehabilitáciu zabezpečuje kvalifikovaný sociálny pracovník.

VIAC INFO TU

Záujmová a pracovná terapia

Jednou z veľmi dôležitých činností v zariadení je organizácia voľného času klientov a jeho vypĺňanie zmysluplnými aktivitami. Záujmové činnosti obsahujú zábavnú aj terapeutickú časť a sú zamerané hlavne na rozvoj telesných, psychických a sociálnych zručností a znalostí, a na podporu tvorivej činnosti/schopnosti obyvateľov. Vychádzajú z potrieb a záujmov klienta a sú ponúkané denne, v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Klient má právo slobodného rozhodnutia o účasti na aktivitách a právo výberu z ich ponuky.

VIAC INFO TU